Jak działa technologia SCR i AdBlue?

Jak działa technologia SCR i AdBlue?

Sprzęt do AdBlue wykorzystuje roztwór na bazie mocznika, który po wstrzyknięciu do strumienia spalin silnika wysokoprężnego zmniejsza emisję tlenków azotu. Dzięki temu można ograniczyć emisję gazów, które są główną przyczyną zanieczyszczenia powietrza, a ich redukcja jest niezbędna dla ochrony środowiska.

Sprzęt DEF do rozprowadzania spalin. Jak to działa?

Cały proces rozpoczyna się, gdy AdBlue jest wtryskiwany do strumienia spalin przez pompę. Mocznik zawarty w AdBlue reaguje z NOX w spalinach, tworząc nieszkodliwy azot i parę wodną. Ilość AdBlue potrzebna do tego procesu zależy od wielkości silnika i poziomu emisji NOX.

AdBlue jest przechowywany w zbiorniku w pojeździe i musi być okresowo uzupełniany. Ważne jest, aby używać wyłącznie AdBlue wysokiej jakości, spełniającego normy ISO, ponieważ roztwory niższej jakości mogą uszkodzić układy SCR.

Jak działa SCR?

SCR to zaawansowana technologia kontroli emisji, która wykorzystuje katalizator do przekształcania gazów w nieszkodliwy azot i parę wodną. Kluczową zaletą SCR w porównaniu z innymi technologiami redukcji gazów jest fakt, że pozwala on osiągnąć bardzo wysoki poziom redukcji przy jednoczesnym utrzymaniu niskich poziomów emisji tlenku węgla.

Poznaj dodatkowe informacje o AdBlue i normy prawne jakie panują w Unii Europejskiej w związku z emisją spalin przez pojazdy silnikowe – https://storage-partners.com/en/what-is-adblue-2.

Zagłosuj!
[Wszystkie: 1 Średnia: 5]

Dodaj komentarz