Szkolenia z RODO – sposób na zapewnienie bezpieczeństwa informacji

Szkolenia z RODO – sposób na zapewnienie bezpieczeństwa informacji

Ochrona danych osobowych jest niezwykle ważnym aspektem funkcjonowania każdego podmiotu gospodarczego. W dużych ośrodkach miejskich, takich jak Warszawa, można bez problemu znaleźć przedsiębiorstwa, pomagające we wdrożeniu służących temu celowi procedur. Działania w tym kierunku powinny być też uzupełnione przez specjalistyczne szkolenia z RODO.

Szkolenia z RODO – kwestie praktyczne

Co prawda przepisy nie zawierają jasnego nakazu przeprowadzenia takiego instruktażu, jednak istnienie obowiązku przeprowadzenia szkoleń z ochrony danych osobowych wynika pośrednio z niektórych zapisów RODO. Przykładowo pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych wiąże się z koniecznością zaznajomienia pracowników zakładu z zasadami przetwarzania i przechowywania danych – można więc zakładać, że działania te winny mieć formę szkolenia.

Nie ma przy tym konieczności, by instruktażem tego typu zajmowała się osoba, zatrudniona w danej jednostce. Popularną praktyką jest powierzanie obowiązków w zakresie szkoleń z RODO podmiotom zewnętrznym, takim jak „Bez Owijania”. Również pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych przez osoby, które nie są powiązane z kadrą zarządzającą, jest powszechne – pozwala to bowiem często na łatwiejsze wychwycenie ewentualnych nieprawidłowości w funkcjonowaniu tego obszaru.

Zagłosuj!
[Wszystkie: 1 Średnia: 5]

Dodaj komentarz