Kontrola zarządcza i szkolenia z tego zakresu

Szkolenie z kontroli zarządczej

Kontrola zarządcza została wprowadzona na mocy przyjętej w 2009 roku ustawy o finansach publicznych. Taka kontrola musi istnieć we wszystkich jednostkach należących do sektora finansów publicznych. Jednostkami tymi są między innymi samorządy. Za wdrożenie kontroli zarządczej w samorządach odpowiadają burmistrzowie, prezydenci miast lub wójtowie. 

Czytaj dalejKontrola zarządcza i szkolenia z tego zakresu