Zarządzanie czasem – szkolenie z monitorowania

Zarządzanie czasem – szkolenie z monitorowania

Szkolenie z zarządzania czasem zawsze buduje się w odniesieniu do kompetencji związanych ze wskazywaniem priorytetów. Innymi słowy, chodzi o to, by osoba zarządzająca swoim czasem wiedziała, czym zajmować się najpierw, a czym potem. To jednak nie wszystko. Konieczne jest jeszcze monitorowanie tego, jak czas jest realnie wykorzystywany.

Minuta minucie nierówna

W szkoleniu z zarządzania czasem podlegać musi zawsze to, w jaki sposób oceniamy nasze wykorzystanie czasu. Okazuje się bowiem, że nawet jeśli coś jest dla nas bardzo ważne, wykorzystywanie czasu dla zrealizowania tego celu może być bardzo nieefektywne. Kilka godzin spędzonych nad realizacją czegoś dla nas ważnego może się okazać znacznie mniej efektywne niż jedna godzina spędzona przy czymś mniej ważnym. W ramach szkolenia z zarządzania czasem kursant uczy się określać, jakie realnie efekty przynoszą jego wysiłki na różnych polach i w ten sposób optymalizować użycie czasu, nawet jeśli często jest to mało intuicyjne.

Zatrudnieni we firmie szkoleniowej „bez owijania” dydaktycy posiadają szerokie wiedzę i kompetencje, które wykorzystują podczas szkolenia z zarządzania czasem – https://bezowijania.com/szkolenie-zarzadzanie-czasem

Zagłosuj!
[Wszystkie: 1 Średnia: 5]

Dodaj komentarz